• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Technologie cyfrowe w architekturze: modelowanie 3D i VR.

Multimedia są najprostszą z form prezentowania dorobku firm, lub przedstawiania samych siebie. Na stronach firm, warto wstawić prezentację, poprzez która wolno się dużo dowiedzieć. Jeżeli jest to jednostka gospodarcza komputerowa, może ona tam przedstawić dużo sposobów na stworzenie witryny WWW. Czytelnicy, słuchacze, a tym samym laicy w wykonywaniu stron WWW, mogą posiadać dzięki temu uproszczone zadanie. Multimedia na stronach, są przewidziane w ogromnej mierze dla osób niepełnosprawnych. Stale wolno coś usłyszeć za pomocą syntezatora mowy, czy zobaczyć przy użyciu napisów. Takie akcesoria stawiają firmy w poprawniejszym świetle, bo dostrzega się, że zwracają one uwagę na dokładnie wszystkich ewentualnych konsumentów. Stworzenie witryny WWW za pomocą multimedialnych prezentacji, może być bardzo interesującym pomysłem, należy jedynie uważać, żeby nie przesadzić z animacjami oraz domena internetowa była przejrzysta – potwierdza to ANCHOR. W dodatku wszelkie inne detale muszą być na miejscu, takie jak opisy, logo, czy odsyłacze. Prezentacja nie może tworzyć strony, niemniej jednak może ją współtworzyć.

1. Tutaj

2. Zobacz teraz

3. Post

4. Produkty

5. Otwórz link

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.